ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SKILLS BALANCING”

eteroi

Στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”,

με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

το Επιμελητήριο Σερρών, μετά τιμής και χαράς

σας προσκαλεί στο Τελικό Συνέδριο, με θέμα:

“Αποτελέσματα του έργου SKILLS BALANCING”,

την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ.

στην Αίθουσα ‘Γεώργιος Χρηστίδης’ (3ος όροφος)

του Επιμελητηριακού Μεγάρου (Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες)

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας


progEG progGR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

prAge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *