ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 μ.μ.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει ο

Δήμος Θεσσαλονίκης, για την παρουσίαση των δέκα (10) Θεματικών Εργαστηρίων

που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Έργου “BALANCING SUPPLY AND DEMAND

OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA”,

με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και

ώρα 15:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305 – 307,

54628, Θεσσαλονίκη).

Κάθε Θεματικό Εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των απαραίτητων

προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς και στις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης

των παρακάτω δέκα επαγγελμάτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –

Βουλγαρίας:

 Μεταλλοκατασκευαστές

 Υδραυλικοί

 Μηχανικοί Αυτοκινήτων

 Εκπαιδευτές Οδηγών

 Εστιάτορες

 Γλωσσομάθεια

 Παρασκευαστές Τροφίμων

 ΤΠΕ-Πληροφορική

 Ηλεκτρολόγοι

 Μεσίτες Ακινήτων

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται καθημερινά από τις 16 έως τις 26 Νοεμβρίου 2015

(εκτός Κυριακής) μεταξύ 16.30-20.30 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace

(Μοναστηρίου 305 – 307, 54628, Θεσσαλονίκη).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *